Montering av MullnetFör montering behövs spade, kratta, hammare, vattenpass och 4st trädgårdsplattor, minst 30x30 cm.

Se bildspel nedan
1. Välj ut en lämplig plats i trädgården där marken är någorlunda jämn.
2. Placera ut trädgårdsplattorna. Lägg gallret på plattorna så att varje hörn hamnar ungefär mitt på respektive platta.
3. Kontrollera med vattenpasset så att gallret ligger våg. Om det behövs, justera höjden på plattorna. Se även till att varje platta ligger plant på underlaget.
4. Lyft gallret i ett hörn i taget och tryck in benet underifrån i sin hållare
5. Ställ första varvet träkragar på gallret, sätt i de medföljande sprintarna i hörnbeslagen och slå i dem med hammaren.

Kom igång med komposteringen
1. Lägg ett lager wellpapp eller dagstidningspapper över gallret. Fyll sedan botten med lättare material, ca 15-20 cm högt. Välj halm, långt gräs, stjälkar eller klenare växtdelar och lägg kors och tvärs ända ut i kanterna. Gärna så långa som möjligt.
2. Nu är det dags att ställa på de resterande två varven trädkragar.
3. Fortsätt nu med ditt vanliga trädgårdsavfall t.ex. löv och annat växtavfall du önskar kompostera. Fyll lådan hela vägen upp. Materialet sjunker ihop med tiden. Grenar från häckklippning eller annat vedartat material rekommenderas endast om kompostkvarn används.

Det tar ca 2 år innan färdigt jord faller ner, MEN vill man snabba på processen kan man fylla jord från t.ex. en gammal kompost upp till gallret.

Mängden jord som faller ned reglerar sig självt allteftersom förmultningsprocessen fortskrider och nytt material fylls på ovanifrån.

 • Mullnet kompost montering 1
 • Mullnet kompost montering 2
 • Mullnet kompost montering 3-1
 • Mullnet kompost montering 3-2
 • Mullnet kompost montering 4
 • Mullnet kompost montering 5
 • Mullnet kompost kom igång 1
 • Mullnet kompost kom igång 2
 • Mullnet kompost kom igång 3
 • Mullnet kompost grönsaker
 • Mullnet kompost växer


Kom igång med odling

När du fyllt upp Mullnet med kompostmaterial går det bra att börja med odlingen.
Om du frösår, lägg ut ca 5 cm jord att sätta fröerna i. Odlas t.ex. potatis sätts knölarna direkt i kompostmaterialet.

Får du mer kompostmaterial under odlingssäsongen t.ex. gräsklipp, läggs det kring växterna. Annat grövre material får man mellanlagra om det inte är så att man odlar i halva ytan av Mullnet, då går det bra att fortsätta med komposteringen vid den "lediga" ytan.